Go podle Příkladů: Ahoj světe

Náš první program vytiskne klasickou zprávu “ahoj světe” Tady je celý jeho kód

package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("ahoj světe")
}

Pro spuštění programu, vlož tento kód do hello-world.go a použij go run.

$ go run hello-world.go
ahoj světe

Někdy budeme chtít vytvořit (zbuildovat) z našich programů binárky. To můžeme udělat s použitím go build.

$ go build hello-world.go
$ ls
hello-world    hello-world.go

Potom můžeme vytvořenou binárku přímo spustit.

$ ./hello-world
ahoj světe

Teď když můžeme spouštět a kompilovat první Go programy, pojďme se naučit víc o jazyku samotném.

Další příklad: Hodnoty.