Go podle Příkladů: Atomické countery

Primární mechanismus pro správu stavů je v Go komunikace pomocí kanálů. To jsme viděli v příkladu se zásobníky pracovních rutin. Ale existují ještě další možnosti pro správu stavu. Tady se podíváme na použití atomických counterů z balíčku sync/atomic které jsou používané zároveň několika go rutinami.

package main
import "fmt"
import "time"
import "sync/atomic"
func main() {

Použijeme bezznaménkový integer pro reprezentaci našeho vždy kladného counteru.

  var ops uint64

Pro simulaci souběžně probíhajících změn nastartujeme 50 goroutin. Každá z nich zvýší counter jednou za milisekundu.

  for i := 0; i < 50; i++ {
    go func() {
      for {

Pro atomické zvýšení counteru použijeme AddUint64 a předáme ji adresu v paměti našeho counteru ops s použitím & syntaxe.

        atomic.AddUint64(&ops, 1)

Trochu počkej mezi zvýšeními.

        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Počkej vteřinu aby se nahromadily nějaké operace.

  time.Sleep(time.Second)

Abychom bezpečne získali hodnotu counteru zatímco je stále měněn ostatními gorutinami, extrahujeme kopii jeho aktuální hodnoty do opsFinal s použitím LoadUint64. Stejně jako výše potřebujeme dát funkci adresu v paměti &ops ze které by se měla hodnota načíst

  opsFinal := atomic.LoadUint64(&ops)
  fmt.Println("ops:", opsFinal)
}

Spuštění programu ukazuje že jsme provedli okolo 40,000 operací.

$ go run atomic-counters.go
ops: 41419

Jako další se podíváme na mutexy, které jsou dalším nástrojem pro správu stavu.

Další příklad: Mutexy.