Go podle Příkladů: Časovače (timers)

Často chceme v Go provádět kód v nějakám čase v budoucnu, a nebo opakovaně v nějakém intervalu. Dva zabudované typy v Go, časovače timers a opakující časovače tickers takové případy usnadňují. Nejdřív se podíváme na časovače (timers) a potom na opakující časovače (tickers).

package main
import "time"
import "fmt"
func main() {

Časovače představují jednu událost v budoucnu. Sdělíte časovaci jak dlouho chcete čekat, a on vám poskytne kanál kterému bude po tom čase bude posláno oznámení. Tento časovač bude čekat 2 vteřiny.

  timer1 := time.NewTimer(2 * time.Second)

Výraz <-timer1.C bude blokovat na kanálu C časovače, dokud ten nepošle hodnotu oznamující že čas vypršel.

  <-timer1.C
  fmt.Println("Timer 1 vypršel")

Jestli jste jen chtěli počkat, tak jste mohli použít time.Sleep. Jeden důvod kde časovač může být užitečný je že časovač můžete zrušit ještě předtím než čas vyprší. Příklad toho je tady.

  timer2 := time.NewTimer(time.Second)
  go func() {
    <-timer2.C
    fmt.Println("Timer 2 vypršel")
  }()
  stop2 := timer2.Stop()
  if stop2 {
    fmt.Println("Timer 2 byl zastaven")
  }
}

První časovač vyprší ~2s poté co zepneme program, ale druhý by měl být zastaven ještě předtím než bude mít šanci vypršet.

$ go run timers.go
Timer 1 vypršel
Timer 2 byl zastaven

Další příklad: Opakující časovače (tickers).