Go podle Příkladů: Čekání na skupiny s WaitGroup

Pro čekání na dokončení několika gorutin můžeme použít wait group.

package main
import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)

Toto je funkce která poběží v každé gorutině Všimněte si že WaitGroup musí být předána funkcím jako ukazatel.

func worker(id int, wg *sync.WaitGroup) {
  fmt.Printf("Worker %d startuje\n", id)

Čekáme abychom simulovali dlouhý úkol.

  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Printf("Worker %d končí\n", id)

Oznamujeme do WaitGroup že tato rutina je hotova.

  wg.Done()
}
func main() {

Tato čekací skupina (WaitGroup) je použita pro čekání na ukončení všech gorutin zde nastartovaných

  var wg sync.WaitGroup

Nastartujeme několik gorutin a pro každou zvýšíme počítadlo ve WaitGroup.

  for i := 1; i <= 5; i++ {
    wg.Add(1)
    go worker(i, &wg)
  }

Blokujeme dokud počítadlo ve WaitGroup nespadne zpět na 0; Tj že všechny rutiny oznámily že jsou hotové.

  wg.Wait()
}
$ go run waitgroups.go
Worker 5 startuje
Worker 1 startuje
Worker 2 startuje
Worker 3 startuje
Worker 4 startuje
Worker 1 končí
Worker 5 končí
Worker 4 končí
Worker 3 končí
Worker 2 končí

Pořadí startujících a končících rutin bude pravděpodobně jiné při každém spuštění.

Další příklad: Omezování rychlosti (rate limiting).