Go podle Příkladů: Cesty k souborům

Balíček filepath poskytuje funkce pro parsování a vytváření cest k souborům způsobem který je přenosný mezi operačními systémy; například dir/file na Linuxu vs. dir\file na Windows.

package main
import (
  "fmt"
  "path/filepath"
  "strings"
)
func main() {

Pro vytváření cest portovatelným způsobem by měl být použítý Join. Ten převezme libovolný počet parametrů a vztvoří z nich hierarchickou cestu.

  p := filepath.Join("dir1", "dir2", "filename")
  fmt.Println("p:", p)

Místo ručního spojování /s nebo \s bys měl vždycky použít Join. Kromě portability, Join navíc také cestu normalizuje a odstraní nadbytečné oddělovace a změny adresářů.

  fmt.Println(filepath.Join("dir1//", "filename"))
  fmt.Println(filepath.Join("dir1/../dir1", "filename"))

Dir a Base se dají použít pro rozdělení cesty na adresář a soubor. Alternativně Split vrátí obojí v jednom volání.

  fmt.Println("Dir(p):", filepath.Dir(p))
  fmt.Println("Base(p):", filepath.Base(p))

Můžeme zkontrolovat jestli je cesta absolutní.

  fmt.Println(filepath.IsAbs("dir/file"))
  fmt.Println(filepath.IsAbs("/dir/file"))
  filename := "config.json"

Některé názvy souborů mají po tečce i příponu. Od takových jmen můžeme příponu oddělit pomocí Ext.

  ext := filepath.Ext(filename)
  fmt.Println(ext)

Pro vrácení názvu souboru bez přípony, použijeme strings.TrimSuffix.

  fmt.Println(strings.TrimSuffix(filename, ext))

Rel najde relativní cestu mezi základem a cílem. Když není možné udělat relativní odkaz ze základu na cíl, funkce vrátí chybu.

  rel, err := filepath.Rel("a/b", "a/b/t/file")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(rel)
  rel, err = filepath.Rel("a/b", "a/c/t/file")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(rel)
}
$ go run file-paths.go
p: dir1/dir2/filename
dir1/filename
dir1/filename
Dir(p): dir1/dir2
Base(p): filename
false
true
.json
config
t/file
../c/t/file

Další příklad: Parametry příkazové řádky.