Go podle Příkladů: Čtení souborů

Čtení z a zapisování do souborů jsou základní součásti mnoha Go programů. Nejprve se podíváme na nějaké příklady jak ze souborů číst.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io"
  "io/ioutil"
  "os"
)

Čtení souborů vyžaduje kontrolu chyb u většiny volání. Tato pomocná funkce nám zjednoduší naše kontroly chyb níže.

func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Snad nejzákladnější operací při čtení souborů je nasátí kompletního obsahu souboru do paměti.

  dat, err := ioutil.ReadFile("/tmp/dat")
  check(err)
  fmt.Print(string(dat))

Často budete chtít více kontroly jak a jaké části souboru jsou načítané. Pro tyto úkoly začněte s otevřením souboru pomocí Open pro získání hodnoty os.File.

  f, err := os.Open("/tmp/dat")
  check(err)

Načteme pár bytů ze začátku souboru. Zkusí načíst až 5 a vrátí kolik jich bylo ve skutečnosti načteno.

  b1 := make([]byte, 5)
  n1, err := f.Read(b1)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytů: %s\n", n1, string(b1[:n1]))

Můžete také přeskočit na danou pozici pomocí Seek a pomocí Read načíst odtamtud.

  o2, err := f.Seek(6, 0)
  check(err)
  b2 := make([]byte, 2)
  n2, err := f.Read(b2)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytů @ %d: ", n2, o2)
  fmt.Printf("%v\n", string(b2[:n2]))

Balíček io poskytuje nějaké funkce které mohou být užitečné pro čtení souborů. Například čtení jako výše může být robustněji implementované pomocí ReadAtLeast.

  o3, err := f.Seek(6, 0)
  check(err)
  b3 := make([]byte, 2)
  n3, err := io.ReadAtLeast(f, b3, 2)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytů @ %d: %s\n", n3, o3, string(b3))

Neexistuje žádné zabudované přetočení. Dá se toho dosáhnout pomocí skoku na pozici užitím Seek(0, 0) které je relativní k počátku souboru.

  _, err = f.Seek(0, 0)
  check(err)

Balíček bufio implementuje čtení pomocí readeru s vyrovnávací pamětí které může být užitečné pro svou efektivitu při mnoha malých čteních ale pri kvůli spoustě metod pro čtení které poskytuje.

  r4 := bufio.NewReader(f)
  b4, err := r4.Peek(5)
  check(err)
  fmt.Printf("5 bytů: %s\n", string(b4))

Zavře soubor když jsme hotovi. (Obvykle to bude naplánováno hned po otevření s využitím defer).

  f.Close()
}
$ echo "ahoj" > /tmp/dat
$ echo "go" >>  /tmp/dat
$ go run reading-files.go
ahoj
go
4 bytes: ahoj
2 bytes @ 6: go
2 bytes @ 6: go
5 bytes: ahoj

Dále se podíváme na zapisování do souborů.

Další příklad: Zápis do souborů.