Go podle Příkladů: Epocha

Běžný požadavek v programech je získání počtu vteřin, milisekund, nebo nanosekund z Unixového času. Tady je jako to udělat v Go.

package main
import "fmt"
import "time"
func main() {

Pro získání uplynulého času od Unix epochy v sekundách nebo nanosekundách Použij time.Now s Unix nebo UnixNano.

  now := time.Now()
  secs := now.Unix()
  nanos := now.UnixNano()
  fmt.Println(now)

Všimni si že neexistuje nic jako UnixMillis, takže pro získání milisekund od epochy budeš muset ručně vydělit nanosekundy.

  millis := nanos / 1000000
  fmt.Println(secs)
  fmt.Println(millis)
  fmt.Println(nanos)

Také můžeš zkonvertovat integer sekund nebo nanosekund od epochy, to vrátí odpovídající time.

  fmt.Println(time.Unix(secs, 0))
  fmt.Println(time.Unix(0, nanos))
}
$ go run epoch.go 
2012-10-31 16:13:58.292387 +0000 UTC
1351700038
1351700038292
1351700038292387000
2012-10-31 16:13:58 +0000 UTC
2012-10-31 16:13:58.292387 +0000 UTC

Jako na další se podíváme ne jiný úkol spojený s časem: parsování a formátování času.

Další příklad: Parsování a formátování času.