Go podle Příkladů: For

for je v Go jediná konstrukce pro cykly. Zde jsou tři základní typy for cyklů.

package main
import "fmt"
func main() {

Nejzákladnější cyklus s jednoduchou podmínkou

  i := 1
  for i <= 3 {
    fmt.Println(i)
    i = i + 1
  }

Klasický cyklus ve tvaru inicializace/podmínka/popodmínkový příkaz for cyklu.

  for j := 7; j <= 9; j++ {
    fmt.Println(j)
  }

for bez podmínky bude cyklit opakovaně dokud ho nepřerušíte voláním break a nevyskočíte z cyklu nebo voláním return nevyskočíte z funkce kde se příkaz nachází

  for {
    fmt.Println("smyčka")
    break
  }

Také můžete přeskočit na provádění další iterace cyklu použitím příkazu continue

  for n := 0; n <= 5; n++ {
    if n%2 == 0 {
      continue
    }
    fmt.Println(n)
  }
}
$ go run for.go
1
2
3
7
8
9
smyčka
1
3
5

Později ještě uvidíme další formy for když budeme mluvit o příkazech range, kanálech a dalších datových strukturách.

Další příklad: If/Else.