Go podle Příkladů: Funkce

Funkce jsou v Go to hlavní. Ukážeme si je na pár různých příkladech.

package main
import "fmt"

Tady je funkce která bere dva integery a vrací jejich součet jako int.

func plus(a int, b int) int {

Go vyžaduje explicitní return, tj. nevrátí automaticky hodnotu posledního výrazu.

  return a + b
}

Pokud máte víc po sobě jdoucích parametrů stejného typu, můžete vynechat název typu pro parametry stejných typů až na poslední, který pak určuje typ.

func plusPlus(a, b, c int) int {
  return a + b + c
}
func main() {

Pro volání funkce použijte přesně jak byste čekali: jméno(parametry).

  vysl := plus(1, 2)
  fmt.Println("1+2 =", vysl)
  vysl = plusPlus(1, 2, 3)
  fmt.Println("1+2+3 =", vysl)
}
$ go run functions.go 
1+2 = 3
1+2+3 = 6

Go funkce obsahují ještě několik dalších vlastností. Jednou je více návratových hodnot, na které se podíváme jako na další.

Další příklad: Return s více návratovými hodnotami.