Go podle Příkladů: Funkce pro práci s kolekcemi

Často v našich programech provádíme operace na kolekcích dat, jako je výběr všech prvků splňujících nějaký predikát nebo mapování všech prvků do nové kolekce pomocí uživatelské kolekce.

V některých jazycích je idiomatické používat generické datové struktury a algoritmy. Go generika nepodporuje; v Go je běžné poskytnout kolekci funkcí jestli a pokud jsou specificky potřebné pro váš program a datové typy.

Zde máme nějaké příklady funkcí pro práci s kolekcemi pro výřezy typu strings. Můžeš použít tyto příklady pro tvorbu svých vlastních funkcí. V některých případech může být jasnější prostě vložit kód pro manipulaci s kolekcí přímo kam potřebujete, místo vytváření a volání pomocné funkce.

package main
import "strings"
import "fmt"

Index vrací první index cílového řetězce t, nebo -1 pokud nebyl nalezen žádný záznam.

func Index(vs []string, t string) int {
  for i, v := range vs {
    if v == t {
      return i
    }
  }
  return -1
}

Include vrací true pokud je cílový řetězec t ve výřezu.

func Include(vs []string, t string) bool {
  return Index(vs, t) >= 0
}

Any vrací true pokud jeden z řetězců ve výřezu splňuje predikát f.

func Any(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      return true
    }
  }
  return false
}

All vrací true pokud všechny řetězce ve výřezu splňují predikát f.

func All(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if !f(v) {
      return false
    }
  }
  return true
}

Filter vrací nový výřez obsahující všechny řetězce výřezu které spňují predikát f.

func Filter(vs []string, f func(string) bool) []string {
  vsf := make([]string, 0)
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      vsf = append(vsf, v)
    }
  }
  return vsf
}

Map vrací nový výřez obsahující výsledky po aplikoci funkce f na každý řetězec v původním výřezu.

func Map(vs []string, f func(string) string) []string {
  vsm := make([]string, len(vs))
  for i, v := range vs {
    vsm[i] = f(v)
  }
  return vsm
}
func main() {

Tady vyzkoušíme naše různé funkce pro práci s kolekcemi.

  var strs = []string{"broskev", "jablko", "hruška",
    "banán"}
  fmt.Println(Index(strs, "hruška"))
  fmt.Println(Include(strs, "víno"))
  fmt.Println(Any(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "b")
  }))
  fmt.Println(All(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "b")
  }))
  fmt.Println(Filter(strs, func(v string) bool {
    return strings.Contains(v, "a")
  }))

Všechny příklady výše používaly anonymní funkce, ale také je možné použít pojmenované funkce správného typu.

  fmt.Println(Map(strs, strings.ToUpper))
}
$ go run collection-functions.go 
2
false
true
false
[jablko hruška banán]
[BROSKEV JABLKO HRUŠKA BANÁN]

Další příklad: Funkce pro práci s řetězci.