Go podle Příkladů: Funkce pro práci s řetězci

Balíček standardní knihovny strings poskytuje mnoho užitečných funkcí která pracují s řetězci. Tady jsou některé příklady pro získání základního přehledu o balíčku.

package main
import s "strings"
import "fmt"

Poskytneme fmt.Println alias na kratší jméno protože ji budeme níže používat často.

var p = fmt.Println
func main() {

Zde jsou příklady funkcí dostupných ve strings. Protože jsou to funkce v balíčku a ne metody na samotném objektu string, musíme náš řetězec předat funkci jako první parametr. Víc funkcí z balíčku strings můžeš najít v dokumentaci balíčku strings.

  p("Contains: ", s.Contains("test", "es"))
  p("Count:   ", s.Count("test", "t"))
  p("HasPrefix: ", s.HasPrefix("test", "te"))
  p("HasSuffix: ", s.HasSuffix("test", "st"))
  p("Index:   ", s.Index("test", "e"))
  p("Join:   ", s.Join([]string{"a", "b"}, "-"))
  p("Repeat:  ", s.Repeat("a", 5))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", -1))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", 1))
  p("Split:   ", s.Split("a-b-c-d-e", "-"))
  p("ToLower:  ", s.ToLower("TEST"))
  p("ToUpper:  ", s.ToUpper("test"))
  p()

Není to součástí strings, ale stojí za to se zde zmínit o mechanismech jak se získává délka řetězce v bajtech a získání bajtu na daném indexu.

  p("Len: ", len("hello"))
  p("Char:", "hello"[1])
}

Povšimněte si, že len a indexování výše pracuje na úrovni bajtů. Go používá řetězce zakódované v UTF-8, takže často je to užitečné jenom takhle. Když budeš pracovat s potencionálně více-bajtovými znaky, pravděpodobně budeš chtít použít operace které umí pracovat s kódováními. Viz strings, bytes, runes and characters in Go pro více informací.

$ go run string-functions.go
Contains:  true
Count:   2
HasPrefix: true
HasSuffix: true
Index:   1
Join:    a-b
Repeat:   aaaaa
Replace:  f00
Replace:  f0o
Split:   [a b c d e]
ToLower:  test
ToUpper:  TEST
Len: 5
Char: 101

Další příklad: Formátování řetězců.