Go podle Příkladů: Hodnoty

Go má různé hodnotové typy (value types) zahrnující řetězce (strings), celá čísla (integers), čísla s plovoucí des.čáskou (floats), pravdivostní hodnoty (booleans), atd. Tady je pár základních příkladů.

package main
import "fmt"
func main() {

Řetězce, které je možné spojovat pomocí +.

  fmt.Println("go" + "lang")

Integery a Floaty.

  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)

Booleany i s boolean operátory, jak byste čekali.

  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}
$ go run values.go
golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

Další příklad: Proměnné.