Go podle Příkladů: HTTP Klienti

Standardní klihovna Go přichází s excelentní podporou pro HTTP klienty a servery v balíčku net/http. V tomto příkladu ho použijeme pro vytvoření jednoduchých HTTP požadavků.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "net/http"
)
func main() {

Vytvoř HTTP GET požadavek na server. http.Get je vhodnou zkratkou okolo vytváření objektu http.Client a volání jeho metody Get; používá objekt http.DefaultClient object který má užitečná výchozí nastavení.

  resp, err := http.Get("http://gobyexample.com")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer resp.Body.Close()

Vypíše status HTTP odpovědi.

  fmt.Println("Response status:", resp.Status)

Vypíše prvních 5 řádků těla odpovědi.

  scanner := bufio.NewScanner(resp.Body)
  for i := 0; scanner.Scan() && i < 5; i++ {
    fmt.Println(scanner.Text())
  }
  if err := scanner.Err(); err != nil {
    panic(err)
  }
}
$ go run http-clients.go
Response status: 200 OK
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Go by Example</title>

Další příklad: HTTP Servery.