Go podle Příkladů: HTTP Servery

S použitím balíčku net/http je jednoduché napsat základní HTTP server.

package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
)

Základním konceptem v serverech v net/http jsou handlery. Handler je objekt implementující interface http.Handler. Běžný způsob pro psaní handleru je použít adapter http.HandlerFunc adaptér na funkcích s vhodnou signaturou.

func hello(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {

Funkce sloužící jako handlery akceptují jako parametry http.ResponseWriter a http.Request. ResponseWriter je používaný pro plnění HTTP odpovědi. Tady je naše jednoduchá odpověď jenom “hello\n”.

  fmt.Fprintf(w, "hello\n")
}
func headers(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {

Tento handler dělá něco trochu sofistikovanějšího když načte všechny hlavičky z požadavku a vypisuje je do těla odpovědi.

  for name, headers := range req.Header {
    for _, h := range headers {
      fmt.Fprintf(w, "%v: %v\n", name, h)
    }
  }
}
func main() {

Registrujeme naše handlery k cestám na serveru s použitím vhodné funkce http.HandleFunc. Nastavuje výchozí router v balíčku net/http a bere funkci jako argument.

  http.HandleFunc("/hello", hello)
  http.HandleFunc("/headers", headers)

Nakonec zavoláme ListenAndServe s portem a handlerem. nil ji řekne aby použila výchozí router který jsme právě nastavli.

  http.ListenAndServe(":8090", nil)
}

Spustí server na pozadí.

$ go run http-servers.go &

Připojí se k cestě /hello.

$ curl localhost:8090/hello
hello

Další příklad: Vytváření podprocesů.