Go podle Příkladů: If/Else

Větvení s příkazy if (jestliže) a else (jinak) je v Go přímočaré

package main
import "fmt"
func main() {

Tady je základní příklad

  if 7%2 == 0 {
    fmt.Println("7 je sudá")
  } else {
    fmt.Println("7 je lichá")
  }

Můžeme napsat if bez else

  if 8%4 == 0 {
    fmt.Println("8 je dělitelná 4")
  }

Podmínky může předcházet příkaz; proměnné deklarované v tomto příkazu jsou dostupné ve všech větvích

  if num := 9; num < 0 {
    fmt.Println(num, "je záporná")
  } else if num < 10 {
    fmt.Println(num, "obsahuje 1 číslici")
  } else {
    fmt.Println(num, "obsahuje víc číslic")
  }
}

Povšimněte si, že v Go nejsou okolo podmínky nutné závorky, naproti tomu složené závorky jsou povinné.

$ go run if-else.go 
7 je lichá
8 je dělitelná 4
9 obsahuje 1 číslici

V Go není žádný ternální if takže i pro elementární podmínky budete muset použít plný příkaz if.

Další příklad: Switch.