Go podle Příkladů: Interface

Interface (rozhraní) jsou pojmenované kolekce signatur metod.

package main
import "fmt"
import "math"

Zde je základní interface pro geometrické útvary.

type geometrie interface {
  plocha() float64
  obvod() float64
}

V našem příkladu implementujeme tento interface pro typy obdelnik and kruznice types.

type obdelnik struct {
  sirka, vyska float64
}
type kruznice struct {
  polomer float64
}

Pro implementaci interface v Go potřebujeme jenom implementovat všechny metody interface. Tady implementujeme geometrie na obdelniku.

func (r obdelnik) plocha() float64 {
  return r.sirka * r.vyska
}
func (r obdelnik) obvod() float64 {
  return 2*r.sirka + 2*r.vyska
}

Implementace pro kruznice.

func (c kruznice) plocha() float64 {
  return math.Pi * c.polomer * c.polomer
}
func (c kruznice) obvod() float64 {
  return 2 * math.Pi * c.polomer
}

Pokud má proměnná typ interface, potom na ni můžeme volat metody které jsou ve zmíněném interface. Zde je obecná funkce zmer která toho využívá pro práci s libovolnou geometrie.

func zmer(g geometrie) {
  fmt.Println(g)
  fmt.Println(g.plocha())
  fmt.Println(g.obvod())
}
func main() {
  r := obdelnik{sirka: 3, vyska: 4}
  c := kruznice{polomer: 5}

Oba strukturové typy kruznice i obdelnik implementují interface geometrie takže můžeme použít instance těchto struktur jako argumenty funkci zmer.

  zmer(r)
  zmer(c)
}
$ go run interfaces.go
{3 4}
12
14
{5}
78.53981633974483
31.41592653589793

Pro detaily o Go interface, se podívejte na tento skvělý blog post.

Další příklad: Chyby (errors).