Go podle Příkladů: Iterování kanálů pomocí range

V předchozím příkladu jsme viděli jak for a range umožňují iterování přes základní datové struktury. Tento zápis můžeme také použít pro iterování po hodnotách přijímaných z kanálu.

package main
import "fmt"
func main() {

Budeme iterovat přes 2 hodnoty v kanálu queue.

  queue := make(chan string, 2)
  queue <- "jedna"
  queue <- "dvě"
  close(queue)

Tento range iteruje přes každý element jak jsou přijímané z kanálu queue. Protože jsme kanál výše zavřeli s pomocí close, iterace po přijetí dvou prvků skončí.

  for elem := range queue {
    fmt.Println(elem)
  }
}
$ go run range-over-channels.go
jedna
dvě

Tento příklad také ukázal že je možné zavřít neprázdný kanál, a přesto jsme ještě schopni přimout zbylé prvky z kanálu.

Další příklad: Časovače (timers).