Go podle Příkladů: JSON

Go nabízí zabudovanou podporu pro JSON kódování a dekódování, včetně do a ze zabudovaných i uživatelských datových tyů.

package main
import "encoding/json"
import "fmt"
import "os"

Tyto dvě struktury použijeme k demonstrování kódování a dekódování uživatelských datových typů níže.

type response1 struct {
  Page  int
  Fruits []string
}
type response2 struct {
  Page  int   `json:"page"`
  Fruits []string `json:"fruits"`
}
func main() {

Nejprve se podíváme na kódování základních datových typů do řetězců JSON. Zde jsou nějaké příklady pro atomické hodnoty.

  bolB, _ := json.Marshal(true)
  fmt.Println(string(bolB))
  intB, _ := json.Marshal(1)
  fmt.Println(string(intB))
  fltB, _ := json.Marshal(2.34)
  fmt.Println(string(fltB))
  strB, _ := json.Marshal("gopher")
  fmt.Println(string(strB))

A zde jsou nějaké příklady pro výřezy a mapy, které se kódují do JSON polí a objektů, jak byste asi čekali.

  slcD := []string{"apple", "peach", "pear"}
  slcB, _ := json.Marshal(slcD)
  fmt.Println(string(slcB))
  mapD := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  mapB, _ := json.Marshal(mapD)
  fmt.Println(string(mapB))

Balíček JSON umí automaticky kódovat i vaše uživatelské datové typy. Do kódovaného výstupu se zahrnou jen exportované prvky a ve výchozím stavu se použijí jejich názvy jako JSON klíče.

  res1D := &response1{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res1B, _ := json.Marshal(res1D)
  fmt.Println(string(res1B))

Na deklaraci prvků struktur můžete použít značky (tagy) pro přizpůsobení názvů zakódovaných JSON klíčů. Podívejte se na definici struktury response2 výše pro příklad takových značek.

  res2D := &response2{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res2B, _ := json.Marshal(res2D)
  fmt.Println(string(res2B))

Teď se pojďme podívat na dekódování JSON dat do Go hodnot. Zde je příklad pro obecnou datovou strukturu.

  byt := []byte(`{"num":6.13,"strs":["a","b"]}`)

Musíme poskytnout nějakou proměnnou kam bude balíček JSON vkládat dekódovaná data. Typ map[string]interface{} bude obsahovat mapu řetězců na libovolný datový typ.

  var dat map[string]interface{}

Tady je vlastní dekódování a kontrola s tím spojených chyb.

  if err := json.Unmarshal(byt, &dat); err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(dat)

Abychom mohli hodnoty v dekódované mapě použít, budeme je muset zkonvertovat do vhodného typu. Například zde konvertujeme hodnotu v num do očekávaného typu float64.

  num := dat["num"].(float64)
  fmt.Println(num)

Přístup ke vnořeným datům vyžaduje sérii konverzí.

  strs := dat["strs"].([]interface{})
  str1 := strs[0].(string)
  fmt.Println(str1)

Také můžeme dekódovat JSON do uživatelských datových typů. Výhoda je větší typová bezpečnost v našich programech a odstranění potřeby typových vynucení při přístupu k dekódovaným datům.

  str := `{"page": 1, "fruits": ["apple", "peach"]}`
  res := response2{}
  json.Unmarshal([]byte(str), &res)
  fmt.Println(res)
  fmt.Println(res.Fruits[0])

V příkladech výše jsme vždy používali bajty a řetězce jako meziprodukty mezi daty a JSON reprezentací na standardním výstupu. Také můžeme streamovat JSON kódování přímo do os.Writeru. Například do os.Stdout a nebo dokonce do těla HTTP odpovědi.

  enc := json.NewEncoder(os.Stdout)
  d := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  enc.Encode(d)
}
$ go run json.go
true
1
2.34
"gopher"
["apple","peach","pear"]
{"apple":5,"lettuce":7}
{"Page":1,"Fruits":["apple","peach","pear"]}
{"page":1,"fruits":["apple","peach","pear"]}
map[num:6.13 strs:[a b]]
6.13
a
{1 [apple peach]}
apple
{"apple":5,"lettuce":7}

Probrali jsme zde základy JSONu v Go, ale pro více informací se můžete podívat na blog post JSON and Go a dokumentaci balíčku JSON.

Další příklad: Time.