Go podle Příkladů: Kanály a synchronizace

Kanály můžeme použít pro synchronizaci provádění mezi gorutinami. Zde je příklad který s použitím blokujícího příjmu čeká až gorutina skončí. Až budete čekat na ukončení několika gorutin, možná budete preferovat použití WaitGroup.

package main
import "fmt"
import "time"

Tohle je funkce která bude čekat na gorutinu. Kanál done bude použitý k oznámení druhé gorutině že práce této funkce je hotova.

func worker(done chan bool) {
  fmt.Print("pracuji...")
  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Println("hotovo")

Pošle hodnotu abysme oznámili že jsme hotovi.

  done <- true
}
func main() {

Nastartuje pracovní gorutinu a předá ji kanál pro oznámení.

  done := make(chan bool, 1)
  go worker(done)

Bude blokovat provádění dokud nedostaneme do kanálu oznámení od pracovní rutiny.

  <-done
}
$ go run channel-synchronization.go   
pracuji...hotovo        

Když byste odstranili řádek <- done, program by skončil dokonce ještě dřív než by pracovní gorutina nastartovala.

Další příklad: Kanály se směrem.