Go podle Příkladů: Kanály se směrem

Když používáte kanály jako parametry funkcí, můžete specifikovat jestli je kanál zamýšlený jen pro posílání nebo příjem hodnot. Tohle konkrétně zvyšuje typovou bezpečnost programu.

package main
import "fmt"

Tato funkce ping akceptuje jen kanál pro posílání hodnot. Pokud byste zkusili přijímat na tomto kanálu, způsobilo by to chybu při kompilaci.

func ping(pings chan<- string, msg string) {
  pings <- msg
}

Funkce pong přijímá jeden kanál pro příjem (pings) a druhý pro posílání (pongs).

func pong(pings <-chan string, pongs chan<- string) {
  msg := <-pings
  pongs <- msg
}
func main() {
  pings := make(chan string, 1)
  pongs := make(chan string, 1)
  ping(pings, "posílaná zpráva")
  pong(pings, pongs)
  fmt.Println(<-pongs)
}
$ go run channel-directions.go
posílaná zpráva

Další příklad: Select.