Go podle Příkladů: Kódování base64

Go poskytuje zabudovanou podporu pro base64 kódování/dekódování.

package main

Tato syntaxe importuje balíček encoding/base64 se jménem b64 místo výchozího base64. Ušetří nám to níže nějaké místo.

import b64 "encoding/base64"
import "fmt"
func main() {

Tady je string který budeme kódovat/dekódovat.

  data := "abc123!?$*&()'-=@~"

Go podporuje standardní i URL-kompatibilní base64. Tady je jak zakódovat s použitím standardního enkóderu. Enkóder vyžaduje []byte takže převedeme náš string na tento typ.

  sEnc := b64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(data))
  fmt.Println(sEnc)

Dekódování může vrátit chybu, kterou můžeme zkontrolovat, pokud už nevíš že je vstup dobře naformátovaný.

  sDec, _ := b64.StdEncoding.DecodeString(sEnc)
  fmt.Println(string(sDec))
  fmt.Println()

Toto kóduje/dekóduje s použitím URL-kompatibilního base64 formátu.

  uEnc := b64.URLEncoding.EncodeToString([]byte(data))
  fmt.Println(uEnc)
  uDec, _ := b64.URLEncoding.DecodeString(uEnc)
  fmt.Println(string(uDec))
}

Řetězec kóduje do lehce odlišných hodnot u standarního a URL base64 enkodóru (koncové + vs -) ale jak se očekává oba dekódují do původního řetězce.

$ go run base64-encoding.go
YWJjMTIzIT8kKiYoKSctPUB+
abc123!?$*&()'-=@~
YWJjMTIzIT8kKiYoKSctPUB-
abc123!?$*&()'-=@~

Další příklad: Čtení souborů.