Go podle Příkladů: Konstanty

Go podporuje konstanty znakové, řetězcové, booleanovské, a číselné hodnoty.

package main
import "fmt"
import "math"

const deklaruje konstantní hodnotu.

const s string = "konstanta"
func main() {
  fmt.Println(s)

Příkaz const jde použít kdekoliv kde je možné použít příkaz var

  const n = 500000000

Konstantní výrazy mohou provádět aritmetiku s libovolnou přeností.

  const d = 3e20 / n
  fmt.Println(d)

Číselná konstanta nemá žádný typ, dokud ji nějaký není daný, jako například explicitní konverzí.

  fmt.Println(int64(d))

Číselná konstanta získá svůj typ až ve chvíli kdy se použije na místě, které typový parametr vyžaduje. Takové místo je třeba přiřazení a nebo zavolání funkce. Například funkce math.Sin očekává hodnotu typu float64.

  fmt.Println(math.Sin(n))
}
$ go run constants.go 
konstanta
6e+11
600000000000
-0.28470407323754404

Další příklad: For.