Go podle Příkladů: Mapy

Mapy jsou asociativní datové typy zabudované do Go. (Někdy v jiných programovacích jazycích se jim také říká hashe nebo slovníky).

package main
import "fmt"
func main() {

Pro vytvoření prázdné mapy, použijte zabudovaný příkaz make: make(map[typ-klíče]typ-hodnoty).

  m := make(map[string]int)

Nastavte dvojice klíč/hodnota s použitím typického zápisu jméno[klíč] = hodnota

  m["k1"] = 7
  m["k2"] = 13

Vypsání např. s fmt.Println ukáže všechny její dvojice klíč/hodnota.

  fmt.Println("mapa:", m)

Hodnotu můžeme získat pro daný klíč zápisem jméno[klíč].

  v1 := m["k1"]
  fmt.Println("v1: ", v1)

Zabudovaná funkce len vrací při použití s mapou počet dvojic klíč/hodnota

  fmt.Println("len:", len(m))

Zabudovaná funkce delete odstraňuje dvojice klíč hodnota z mapy.

  delete(m, "k2")
  fmt.Println("mapa:", m)

Volitelná druhá návratová hodnota během získávání hodnoty z mapy určuje jestli byl klíč v mapě nalezen. Může být použita pro rozlišení mezi chybějícími klíči a klíči s nulovými hodnotami jako 0 nebo "". Zde nepotřebujeme vlastní hodnotu, tak ji ignorujeme s použitím zahazovacího identifikátoru _.

  _, nal := m["k2"]
  fmt.Println("nalezen:", nal)

Také můžete deklarovat a inicializovat novou mapu na stejném řádku s takovouhle syntaxí:

  n := map[string]int{"foo": 1, "bar": 2}
  fmt.Println("mapa:", n)
}

Všimněte si, že mapy se vypisují ve tvaru map[k:v k:v] když jsou vypsané funkcí fmt.Println.

$ go run maps.go 
mapa: map[k1:7 k2:13]
v1: 7
len: 2
mapa: map[k1:7]
nalezen: false
mapa: map[bar:2 foo:1]

Další příklad: Range.