Go podle Příkladů: Metody

Go podporuje metody definované na typech struktur.

package main
import "fmt"
type obdel struct {
  sirka, vyska int
}

Tato metoda plocha má typ příjemce *obdel.

func (r *obdel) plocha() int {
  return r.sirka * r.vyska
}

Metody mohou být definovane jako příjemce pro typy buď ukazatel, nebo hodnota. Zde je příklad hodnotového příjemce.

func (r obdel) obvod() int {
  return 2*r.sirka + 2*r.vyska
}
func main() {
  r := obdel{sirka: 10, vyska: 5}

Tady voláme obě dvě metody definované pro naší strukturu.

  fmt.Println("plocha: ", r.plocha())
  fmt.Println("obvod:", r.obvod())

Go se automaticky stará o konverzi mezi voláním metod definovaných jako hodnotoví nebo ukazateloví příjemci. Metoda na ukazatelovém příjemci se vám může hodit abyste se vyhli kopírování struktury při volání a nebo abyste dovolili metodě měnit příjímající strukturu.

  rp := &r
  fmt.Println("plocha: ", rp.plocha())
  fmt.Println("obvod:", rp.obvod())
}
$ go run methods.go 
plocha: 50
obvod: 30
plocha: 50
obvod: 30

Dále se podíváme na mechanismus v Go pro seskupování a pojmenovávání množin příbuzných metod: interface.

Další příklad: Interface.