Go podle Příkladů: Mutexy

V předchozím příkladu jsme viděli jak jednoduše spravovat stav counterů pomocí atomických counterů. Pro více komplikované stavy můžeme použít mutexy pro bezpečný přístup k datům z několika goroutin.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "sync"
  "sync/atomic"
  "time"
)
func main() {

Pro náš příklad bude stavem mapa.

  var state = make(map[int]int)

Tento mutex bude ke stavu synchronizovat přístup.

  var mutex = &sync.Mutex{}

Budeme sledovat kolik čtecích a zapisovacích operací uděláme.

  var readOps uint64
  var writeOps uint64

Zde nastartujeme 100 gorutin pro provádění opakovaných čtení ze stavu, jednou za milisekundu v každé gorutině.

  for r := 0; r < 100; r++ {
    go func() {
      total := 0
      for {

Pro každé čtení vybereme klíč pro přístup, pomocí Lock() zamkneme mutex k zajištění exkluzivního přístupu ke stavu, načteme hodnotu se zvoleným klíčem, pomocí Unlock() odemkneme mutex, a zvýšíme počet v readOps.

        key := rand.Intn(5)
        mutex.Lock()
        total += state[key]
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&readOps, 1)

Trochu počkejme mezi čteními.

        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Také nastartujeme 10 gorutin pro simulaci zápisů s použitím stejného přístupu jako jsme použili u čtení.

  for w := 0; w < 10; w++ {
    go func() {
      for {
        key := rand.Intn(5)
        val := rand.Intn(100)
        mutex.Lock()
        state[key] = val
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&writeOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Nechejme 10 gorutin pracovat na stavu a mutexu po jednu vteřinu.

  time.Sleep(time.Second)

Načti a vypiš výsledné počty operací.

  readOpsFinal := atomic.LoadUint64(&readOps)
  fmt.Println("readOps:", readOpsFinal)
  writeOpsFinal := atomic.LoadUint64(&writeOps)
  fmt.Println("writeOps:", writeOpsFinal)

Se závěrečným zamknutím stavu, ukaž jak jsme skončili.

  mutex.Lock()
  fmt.Println("stav:", state)
  mutex.Unlock()
}

Spuštění programu ukáže že jsme provedli celkem okolo 90,000 operací proti našemu stavu synchronizovaného mutexem.

$ go run mutexes.go
readOps: 83285
writeOps: 8320
stav: map[1:97 4:53 0:33 2:15 3:2]

Dále se podíváme na implementaci tohoto stejného úkolu se správou stavu jenom s pomocí gorutin a kanálů.

Další příklad: Stavové gorutiny.