Go podle Příkladů: Náhodná čísla

Balíček math/rand v Go poskytuje generování pseudonáhodných čísel

package main
import "time"
import "fmt"
import "math/rand"
func main() {

Například, rand.Intn vrátí náhodné n typu int, tak že platí 0 <= n < 100.

  fmt.Print(rand.Intn(100), ",")
  fmt.Print(rand.Intn(100))
  fmt.Println()

rand.Float64 vrátí float64 f, tak že platí 0.0 <= f < 1.0.

  fmt.Println(rand.Float64())

Tohle se dá použít pro generování náhodných floatů v jiném rozsahu, například 5.0 <= f' < 10.0.

  fmt.Print((rand.Float64()*5)+5, ",")
  fmt.Print((rand.Float64() * 5) + 5)
  fmt.Println()

Výchozí číselný generátor je deterministický, takže ve výchozím stavu vyprodukuje pokaždé stejnou sekvenci čísel. Pro tvorbu měnících se sekvencí, poskytněte generátoru semínko které se mění. Povšimněte se že není bezpečné tento generátor používat pro náhodná čísla která by měla být tajná. Pro ty použij crypto/rand.

  s1 := rand.NewSource(time.Now().UnixNano())
  r1 := rand.New(s1)

Zavolej výslednou rand.Rand stejně jako funkce v balíčku rand.

  fmt.Print(r1.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r1.Intn(100))
  fmt.Println()

Pokud inicializuješ zdroj se stejným číslem, produkuje stejnou sekvenci náhodných čísel.

  s2 := rand.NewSource(42)
  r2 := rand.New(s2)
  fmt.Print(r2.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r2.Intn(100))
  fmt.Println()
  s3 := rand.NewSource(42)
  r3 := rand.New(s3)
  fmt.Print(r3.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r3.Intn(100))
}
$ go run random-numbers.go
81,87
0.6645600532184904
7.123187485356329,8.434115364335547
0,28
5,87
5,87

Pro další náhodná množství která dokáže Go generovat se podívej na dokumentaci balíčku math/rand.

Další příklad: Parsování čísel.