Go podle Příkladů: Neblokující operace s kanály

Základní posílací a přijímací operace s kanály jsou blokující. Ačkoliv, můžeme použít select s klauzulí default pro implementací neblokkujícího posílání, příjmů, neblokujících více-cestných selectů.

package main
import "fmt"
func main() {
  messages := make(chan string)
  signals := make(chan bool)

Zde máme neblokující příjem.. Pokud je na messages dostupná nějaká hodnota, tak s ní select bude pokračovat větví <-messages. A když ne, bude hned pokračovat větví default.

  select {
  case msg := <-messages:
    fmt.Println("přijata zpráva", msg)
  default:
    fmt.Println("žádná zpráva nepřijata")
  }

Blokující posálíná funguje podobně. Níže, zpráva msg nemůže být poslaná do kanálu messages, protože ten nemá žádný buffer a není tu žádný příjemce. Je tedy vybrána větev default.

  msg := "ahoj"
  select {
  case messages <- msg:
    fmt.Println("poslaná zpráva", msg)
  default:
    fmt.Println("žádná zpráva neposlaná")
  }

Také můžeme použít víc větví case nad klauzulí default pro implementaci více-cestného neblokujícího selektu. Zde zkoušíme neblokující příjmy na obou, messages i signals.

  select {
  case msg := <-messages:
    fmt.Println("přijatá zpráva", msg)
  case sig := <-signals:
    fmt.Println("přijatý signál", sig)
  default:
    fmt.Println("žádná aktivita")
  }
}
$ go run non-blocking-channel-operations.go 
žádná zpráva nepřijata
žádná zpráva neposlaná
žádná aktivita

Další příklad: Zavírání kanálů.