Go podle Příkladů: Odložené vykonání defer

Defer se používá k zajištění že volání funkce je provedené později během programu, obvykle pro účely uvolňování. defer se často používá kde by se v jiných jazycích použilo např. ensure a finally.

package main
import "fmt"
import "os"

Předpokládejme že jsme chtěli vytvořit soubor, zapsat do něho a potom když jsme hotovi ho zavřít. Tady je jak bychom to mohli udělat s defer.

func main() {

Ihned po získání objektu souboru od createFile, pomocí defer odložíme uzavření tohoto souboru zavoláním closeFile. To se provede při ukončení volající funkce (main), potom co skončilo writeFile.

  f := createFile("/tmp/defer.txt")
  defer closeFile(f)
  writeFile(f)
}
func createFile(p string) *os.File {
  fmt.Println("vytváření")
  f, err := os.Create(p)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  return f
}
func writeFile(f *os.File) {
  fmt.Println("zápis")
  fmt.Fprintln(f, "data")
}
func closeFile(f *os.File) {
  fmt.Println("zavírání")
  f.Close()
}

Spuštění programu potvrdilo že soubor je uzavřen poté co je do něho zapsáno.

$ go run defer.go
vytváření
zápis
zavírání

Další příklad: Funkce pro práci s kolekcemi.