Go podle Příkladů: Omezování rychlosti (rate limiting)

Omezování rychlosti (Rate limiting) je důležitý mechanismus pro kontrolu využívání zdrojů a udržování kvality služeb. Go elegantně podporuje omezování rychlostí pomocí gorutin, kanálů a opakujících časovaců tickers.

package main
import "time"
import "fmt"
func main() {

Nejprve se podíváme na základní omezení rychlosti. Předpokládejme že chceme omezit správu našich příchozích požadavků. Budeme obsluhovat tyto požadavky z kanálu se jménem requests.

  requests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    requests <- i
  }
  close(requests)

Tento limiter kanál přijme hodnotu kažých 200 milisekund. Je to regulátor v našem schématu pro omezovámí rychlosti.

  limiter := time.Tick(200 * time.Millisecond)

Pomocí blokování na příjmu z kanálu limiter před obsluhou každého pořadavku, se omezíme na 1 požadavek každých 200 milisekund.

  for req := range requests {
    <-limiter
    fmt.Println("požadavek", req, time.Now())
  }

Možná že chceme dovolit krátké dávky pořadavků v našem schématu omezování rychlosti. zatímco zachováváme celkový limit rychlosti. To můžeme udlělat pomocí kanálu s vyrovnávací pamětí. Tento kanál burstyLimiter dovolí dávku až do 3 událostí.

  burstyLimiter := make(chan time.Time, 3)

Naplníme kanál pro demonstraci dovolené velikosti dávky.

  for i := 0; i < 3; i++ {
    burstyLimiter <- time.Now()
  }

Kažých 200 milisekund se pokusíme přidat novou hodnotu do kanálu burstyLimiter, až do jeho limitu 3.

  go func() {
    for t := range time.Tick(200 * time.Millisecond) {
      burstyLimiter <- t
    }
  }()

Nyní simulujeme 5 dalších příchozích požadavků. První tři z nich využijí dávkovou schopnost burstyLimiteru.

  burstyRequests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    burstyRequests <- i
  }
  close(burstyRequests)
  for req := range burstyRequests {
    <-burstyLimiter
    fmt.Println("požadavek", req, time.Now())
  }
}

Po spuštětní našeho programu uvidíme první dávku požadavků zpracovanou jednou za ~200 milisekund, jak jsme chtěli.

$ go run rate-limiting.go
požadavek 1 2009-11-10 23:00:00.2 +0000 UTC m=+0.200000001
požadavek 2 2009-11-10 23:00:00.4 +0000 UTC m=+0.400000001
požadavek 3 2009-11-10 23:00:00.6 +0000 UTC m=+0.600000001
požadavek 4 2009-11-10 23:00:00.8 +0000 UTC m=+0.800000001
požadavek 5 2009-11-10 23:00:01 +0000 UTC m=+1.000000001

Ve druhé dávce požadavků obsloužíme první 3 okamžitě díky velikosti dávky v limitování rychlosti, potom obsloužíme zbývající 2 s přibližnou prodlevou ~200ms na každý.

požadavek 1 2009-11-10 23:00:01 +0000 UTC m=+1.000000001
požadavek 2 2009-11-10 23:00:01 +0000 UTC m=+1.000000001
požadavek 3 2009-11-10 23:00:01 +0000 UTC m=+1.000000001
požadavek 4 2009-11-10 23:00:01.2 +0000 UTC m=+1.200000001
požadavek 5 2009-11-10 23:00:01.4 +0000 UTC m=+1.400000001

Další příklad: Atomické countery.