Go podle Příkladů: Parametry příkazové řádky

Parametry příkazové řádky jsou běžný způsob jak parametrizovat spouštění programů. Například, go run hello.go používá argumenty run a hello.go na program go.

package main
import "os"
import "fmt"
func main() {

os.Args zpřístupňuje přímý přístup k parametrům příkazové řádky. Všimněte si, že první hodnotou v tomto výřezu je cesta k programu a os.Args[1:] obsahuje argumentu pro program.

  argsWithProg := os.Args
  argsWithoutProg := os.Args[1:]

Můžete získat individuální argumenty normálním indexováním.

  arg := os.Args[3]
  fmt.Println(argsWithProg)
  fmt.Println(argsWithoutProg)
  fmt.Println(arg)
}

Pro experimentování s parametry příkazové řádky je nejlepší nejdřív vybuildovat binární program pomocí go build.

$ go build command-line-arguments.go
$ ./command-line-arguments a b c d
[./command-line-arguments a b c d]    
[a b c d]
c

Příště se podíváme na pokročilejší zpracovávání příkazové řádky s příznaky.

Další příklad: Příznaky na příkazové řádce.