Go podle Příkladů: Parsování a formátování času

Go podporuje formátování a parsování času pomocí formátu rozložení založeném na vzorcích.

package main
import "fmt"
import "time"
func main() {
  p := fmt.Println

Tady je základní příklad formátování času podle RFC3339, s využitím odpovídající konstanty formátu rozložení.

  t := time.Now()
  p(t.Format(time.RFC3339))

Parsování času používá stejné hodnoty rozložení jako Format.

  t1, e := time.Parse(
    time.RFC3339,
    "2012-11-01T22:08:41+00:00")
  p(t1)

Format i Parse používají na příkladech založená rozložení. Obvykle použiješ konstantu z time pro tato rozložení, ale také můžeš použít vlastní rozložení. Rozložení musí používat referenční čas Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006 pro definování vzorku s kterým by se měl formátovat/parsovat daný čas/řetězec. Čas příkladu musí být přesně jak je ukázáno: rok 2006, 15 pro hodinu, Monday pro den v týdnu, atd.

  p(t.Format("3:04PM"))
  p(t.Format("Mon Jan _2 15:04:05 2006"))
  p(t.Format("2006-01-02T15:04:05.999999-07:00"))
  form := "3 04 PM"
  t2, e := time.Parse(form, "8 41 PM")
  p(t2)

Pro čistě číselnou reprezentaci také můžeš použít standardní formátování řezězců s extrahovanými komponentami hodnoty času.

  fmt.Printf("%d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02d-00:00\n",
    t.Year(), t.Month(), t.Day(),
    t.Hour(), t.Minute(), t.Second())

Parse vrátí chybu při poškozeném vstupu vysvětlující problém s parsováním.

  ansic := "Mon Jan _2 15:04:05 2006"
  _, e = time.Parse(ansic, "8:41PM")
  p(e)
}
$ go run time-formatting-parsing.go 
2014-04-15T18:00:15-07:00
2012-11-01 22:08:41 +0000 +0000
6:00PM
Tue Apr 15 18:00:15 2014
2014-04-15T18:00:15.161182-07:00
0000-01-01 20:41:00 +0000 UTC
2014-04-15T18:00:15-00:00
parsing time "8:41PM" as "Mon Jan _2 15:04:05 2006": ...

Další příklad: Náhodná čísla.