Go podle Příkladů: Parsování čísel

Parsování čísel z řetězců je základní ale běžnou základní úlohou v mnoha programech; tady je jak to dělat v Go.

package main

Zabudovaný balíček strconv poskytuje parsování čísel.

import "strconv"
import "fmt"
func main() {

S ParseFloat, těch 64 říká kolik bitů přesnosti parsovat.

  f, _ := strconv.ParseFloat("1.234", 64)
  fmt.Println(f)

U ParseInt, ta 0 znamená že se má odvodit základ z řetězce. 64 vyžaduje aby se výsledek vešel do 64 bitů.

  i, _ := strconv.ParseInt("123", 0, 64)
  fmt.Println(i)

ParseInt rozpozná hexa formátovaná čísla.

  d, _ := strconv.ParseInt("0x1c8", 0, 64)
  fmt.Println(d)

Také je dostupná ParseUint.

  u, _ := strconv.ParseUint("789", 0, 64)
  fmt.Println(u)

Atoi je funkce pro pohodlí pro základní parsování intu v desítkové soustavě.

  k, _ := strconv.Atoi("135")
  fmt.Println(k)

Funkce Parse vrátí chybu u špatného vstupu.

  _, e := strconv.Atoi("co?")
  fmt.Println(e)
}
$ go run number-parsing.go 
1.234
123
456
789
135
strconv.ParseInt: parsing "co?": invalid syntax

Dále se podíváme na další běžnou ulohu při parsování: URL.

Další příklad: Parsování URL.