Go podle Příkladů: Proměnné

V Go, proměnné jsou explicitně deklarované a to je využíváné překladačem pro např. kontrolu typové správnosti u volání funkcí.

package main
import "fmt"
func main() {

var deklaruje 1 nebo více proměnných.

  var a = "počáteční"
  fmt.Println(a)

Je možné deklarovat více proměnných najednou.

  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

Go odvodí typ inicializavaných proměnných

  var d = true
  fmt.Println(d)

Proměnné deklarované bez svých počátečních stavů mají nulové-hodnoty. Například, nulová hodnota proměnné typu int je 0.

  var e int
  fmt.Println(e)

Zápis := je zkratkou pro deklaraci a inicializaci proměnné, např. v tomto případě var f string = "apple"

  f := "apple"
  fmt.Println(f)
}
$ go run variables.go
počáteční
1 2
true
0
apple

Další příklad: Konstanty.