Go podle Příkladů: Řádkové filtry

Řádkový filtr je běžný druh programu který čte vstup ze stdin, zpracovává ho, a pak vypisuje nějaký odvezený výstup na stdout. Běžné řádkové filtry jsou grep a sed.

Zde je příklad řádkového filtru v Go který zapisuje kapitalizovanou verzi každého textu na vstupu. Můžeš použít tento vzorek při psaní svých vlastních řádkových filtrů.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
  "strings"
)
func main() {

Zabalení nebufferovaného os.Stdin do bufferovaného skenneru nám poskytne užitečnou metodu Scan která posouvá scanner na další token; kterým je další řádek ve výchozím skeneru.

  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

Text vrací aktuální token, tady další řádek ze vstupu.

  for scanner.Scan() {
    ucl := strings.ToUpper(scanner.Text())

Zapiš kapitalizovaný řádek.

    fmt.Println(ucl)
  }

Zkontroluj chyby během Scan. Konec souboru je očekávaný a není hlášený ve Scan jako chyba.

  if err := scanner.Err(); err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, "chyba:", err)
    os.Exit(1)
  }
}

Vyzkoušej náš řádkový filtry, nejdřív udělej soubor s pár malými znaky.

$ echo 'ahoj'  > /tmp/lines
$ echo 'filtre' >> /tmp/lines

Potom použij řádkový filtr pro získání kapitalizovaných řádků.

$ cat /tmp/lines | go run line-filters.go
AHOJ
FILTRE

Další příklad: Cesty k souborům.