Go podle Příkladů: Range

range iteruje přes elementy v různých datových strukturách. Pojďmě se podívat jako použít range s některými datovými strukturami o kterých jsme se už dozvěděli.

package main
import "fmt"
func main() {

Tady používáme range pro součet čísel ve výřezu. Jde to použít stejně i u polí.

  nums := []int{2, 3, 4}
  sum := 0
  for _, num := range nums {
    sum += num
  }
  fmt.Println("součet:", sum)

range na polích a výřezech poskytuje oboje, index a hodnotu pro každý záznam. Výše jsme index nepotřebovali, tak jsme ho ignorovali s použitím zahazovacího identifikátoru _. Přesto se někdy index může hodit.

  for i, num := range nums {
    if num == 3 {
      fmt.Println("index:", i)
    }
  }

range v mapách iteruje přes dvojice klíč/hodnota.

  kvs := map[string]string{"a": "ananas", "b": "banán"}
  for k, v := range kvs {
    fmt.Printf("%s -> %s\n", k, v)
  }

range může také iterovat jen přes klíče v mapě.

  for k := range kvs {
    fmt.Println("klíč:", k)
  }

range na řetězcích iteruje přes Unicode kódové body. První hodnota je index počátečního byte runy a druhá je samotná runa. *Pozn: Unicode kódový bod je pozice v tabulce kódu, může reprezentovat např. znak. Runa je Go typ pro jeden codepoint reprezentovaný jako znak.

  for i, c := range "go" {
    fmt.Println(i, c)
  }
}
$ go run range.go
sum: 9
index: 1
a -> apple
b -> banana
key: a
key: b
0 103
1 111

Další příklad: Funkce.