Go podle Příkladů: Select

Příkaz select v Go umožňuje čekat na výsledky operací na více kanálech. Kombinování gorutin a kanálů a příkazu select je silnou vlastností Go.

package main
import "time"
import "fmt"
func main() {

V našem příkladu budeme vybírat pomocí select přes dva kanály.

  c1 := make(chan string)
  c2 := make(chan string)

Každý kanál obdrží hodnotu po nějaké době, aby se simulovaly např. blokující RPC operace prováděné v souběžně běžících gorutinách.

  go func() {
    time.Sleep(1 * time.Second)
    c1 <- "jedna"
  }()
  go func() {
    time.Sleep(2 * time.Second)
    c2 <- "dvě"
  }()

Použijeme select k čekání na obě z těchto hodnot simultánně, a po přijetí ji vypíšeme.

  for i := 0; i < 2; i++ {
    select {
    case msg1 := <-c1:
      fmt.Println("přijato", msg1)
    case msg2 := <-c2:
      fmt.Println("přijato", msg2)
    }
  }
}

Přijmeme hodnoty "jedna" a pak "dvě" jak jsme očekávali.

$ time go run select.go 
přijato jedna
přijato dvě

Všimněte si, že celkový čas běhu je jenom ~2 sekundy protože obě 1 i 2 sekundové Sleep se provede souběžně.

real  0m2.245s

Další příklad: Timeouty.