Go podle Příkladů: Signály

Někdy bychom chtěli aby naše Go programy inteligentně ošetřovali Unixové signály. Například, můžeme chtít aby server we might want a server to elegantně skončil když dostaneme signál SIGTERM, nebo aby nástroj příkazové řádky přestal zpracovávat vstup pokud obdrží SIGINT. Zde je jak ošetřit signály v Go pomocí kanálů.

package main
import "fmt"
import "os"
import "os/signal"
import "syscall"
func main() {

Go notifikace o signálech pracuje tak, že posílá hodnoty os.Signal do kanálu. Vytvoříme kanál pro příjem takových notifikací (a také jeden kde se sami notifikujeme že program může skončit).

  sigs := make(chan os.Signal, 1)
  done := make(chan bool, 1)

signal.Notify registruje daný kanál pro příjem notifikací o specifikovaných signálech.

  signal.Notify(sigs, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)

Tato goroutina provádí blokující příjem signálů. Když nějaký dostané tak ho vypíše a oznámí programu že může skončit.

  go func() {
    sig := <-sigs
    fmt.Println()
    fmt.Println(sig)
    done <- true
  }()

Program zde bude čekat dokud nedostane očekávaný signál (jak je naznačeno v gorutině výše posílající hodnotu když je done) a pak skončí.

  fmt.Println("awaiting signal")
  <-done
  fmt.Println("exiting")
}

Když spustíme tento program tak bude blokovat a čekat na signál. Stisknutím ctrl-C (které se na terminálu ukáže jako ^C) můžeme poslat signál SIGINT, který způsobí že program vypíše interrupt a poté se ukončí.

$ go run signals.go
awaiting signal
^C
interrupt
exiting

Další příklad: Exit.