Go podle Příkladů: Spouštění procesů

V předchozím příkladu jsme se dívali na vytváření externích podprocesů. To děláme když potřebujeme externí proces přístupný z běžícího Go procesu. Někdy prostě chceme kompletně nahradit aktuální Go proces jiným (možné ne-Go). procesem. Abychom to udělali použijeme Go implementaci klasické funkce exec.

package main
import "syscall"
import "os"
import "os/exec"
func main() {

Pro náš příklad použijeme exec ls. Go vyžaduje absolutní cestu k binárnímu programu který chcete spustit, takže použijeme exec.LookPath pro jejího nalezení (pravděpodobně /bin/ls).

  binary, lookErr := exec.LookPath("ls")
  if lookErr != nil {
    panic(lookErr)
  }

Exec vyžaduje argumentz ve formě výřezu (a ne jako jeden velký řetězec). Zkusíme dát ls pár běžných argumentů. Všimněte si, že první argument by měl být název programu.

  args := []string{"ls", "-a", "-l", "-h"}

Exec jaké potřebuje předat množinu proměnných prostředí. Zde prostě poskytneme naše aktuální prostředí.

  env := os.Environ()

Zde je vlastní volání syscall.Exec. Pokud je toto volání úspěšné, běh našeho procesu zde končí a bude nahrazený procesem /bin/ls -a -l -h Když došlo k chybě, dostaneme návratovou hodnotu.

  execErr := syscall.Exec(binary, args, env)
  if execErr != nil {
    panic(execErr)
  }
}

Když spustíme náš program, je nahrazený ls.

$ go run execing-processes.go
total 16
drwxr-xr-x 4 mark 136B Oct 3 16:29 .
drwxr-xr-x 91 mark 3.0K Oct 3 12:50 ..
-rw-r--r-- 1 mark 1.3K Oct 3 16:28 execing-processes.go

Všimněte si, že Go nenabízí klasickou Unix funkci fork. Obvykle to ale není problém, protože spouštění gorutin, vztváření podprocesů, a spouštění procesů pokrývá většinu případů použití forku.

Další příklad: Signály.