Go podle Příkladů: Stavové gorutiny

V předchozím příkladu jsme použili explicitní zamykání s mutexy pro synchronizaci přístupu ke sdílenému stavu přes několik gorutin. Jinou možností k dosažení toho stejného výsledku je použít zabudované vlastnosti pro synchronizaci goroutin a kanálů. TEnto přístup založený na kanálech odpovídá myšlenkám Go se sdílením paměti pomocí komunikace, kdy každý kousek dat je vlastněný přesně 1 goroutinou.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "sync/atomic"
  "time"
)

V tomto příkladu bude náš stav vlastněný jednou gorutinou. To zajistí že data nebudou nikdy během souběžného přístupu poškozena. K přečtení nebo zápisu tohoto stavu ostatní gorutiny pošlou zprávu vlastnící gorutině a obdrží odpovídající odpovědi. Tyto struktury readOp a writeOp zabalují tento požadavek a způsob jakým vlastnící gorutina odpoví.

type readOp struct {
  key int
  resp chan int
}
type writeOp struct {
  key int
  val int
  resp chan bool
}
func main() {

Stejně jako předtím budeme počítat kolik operací jsme udělali.

  var readOps uint64
  var writeOps uint64

Kanály reads a writes budou ostatními gorutinami využity pro zavolání požadavku na zápis nebo čtení.

  reads := make(chan readOp)
  writes := make(chan writeOp)

Zde je gorutina která vlastní stav který je stejně jako v předchozím příkladu mapa, ale nyní je privátní jen pro stavovou gorutinu. Tato gorutina opakovaně vybírá za kanálů reads aa writes a odpovídá na požadavky když přijdou. Jako odpověď se nejprve provede požadovaná operace a poté se pošle hodnota na odpovídající kanál resp pro oznámení úspěchu (a v případě reads také požadovaná hodnota).

  go func() {
    var state = make(map[int]int)
    for {
      select {
      case read := <-reads:
        read.resp <- state[read.key]
      case write := <-writes:
        state[write.key] = write.val
        write.resp <- true
      }
    }
  }()

Toto nastaruje 100 gorutin pro vyvolání čtení od stav vlastnící gorutiny skrze kanál reads. Každé čtení vyžaduje vytvoření readOp a jejího odeslání skrz kanál reads a poté přijetí odpovědi v poskytnutém kanálu resp.

  for r := 0; r < 100; r++ {
    go func() {
      for {
        read := readOp{
          key: rand.Intn(5),
          resp: make(chan int)}
        reads <- read
        <-read.resp
        atomic.AddUint64(&readOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

A také nastartujeme 10 zápisů s použitím stejného přístupu.

  for w := 0; w < 10; w++ {
    go func() {
      for {
        write := writeOp{
          key: rand.Intn(5),
          val: rand.Intn(100),
          resp: make(chan bool)}
        writes <- write
        <-write.resp
        atomic.AddUint64(&writeOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Nechá gorutiny vteřinu pracovat.

  time.Sleep(time.Second)

Na závěr načti a vypiš počty operací.

  readOpsFinal := atomic.LoadUint64(&readOps)
  fmt.Println("readOps:", readOpsFinal)
  writeOpsFinal := atomic.LoadUint64(&writeOps)
  fmt.Println("writeOps:", writeOpsFinal)
}

Spuštění našeho programu ukazuje že správa stavu založená na gorutině provedla celkem přibližně 80,000 operací.

$ go run stateful-goroutines.go
readOps: 71708
writeOps: 7177

V tomto konkrétním případě byl přístup založený na gorutinách trochu komplikovanější než přístup založený na mutexu. Přesto ale může být v některých případech užitečný, například když jsou zapojeny i další kanály, nebo když by správa více takových mutexů byla náchylná k chybám. Měl/a bys zvolit takový přístup který se zdá přirozenější, obzvlášť s respektem k pochopení správnosti tvého programu.

Další příklad: Třídění.