Go podle Příkladů: Struktury (struct)

Struktury v Go jsou kolekcemi prvků s typem. Jsou užitečné pro vytváření skupin dat a utváření záznamů.

package main
import "fmt"

Tato struktura osoba má položky jmeno a vek.

type osoba struct {
  jmeno string
  vek  int
}
func main() {

Tento zápis vytvoří novou strukturu.

  fmt.Println(osoba{"Bob", 20})

Během inicializace struktury je možné pojmenovat položky.

  fmt.Println(osoba{jmeno: "Alice", vek: 30})

Vynechané položky budou mít nulovou hodnotu.

  fmt.Println(osoba{jmeno: "Fred"})

S prefixem & bude vrácený ukazatel na strukturu.

  fmt.Println(&osoba{jmeno: "Ann", vek: 40})

K položkám struktur se přistupuje pomocí tečky.

  s := osoba{jmeno: "Sean", vek: 50}
  fmt.Println(s.jmeno)

Také je možné používat tečku na ukazatel na strukturu - ukazatelé jsou automaticky dereferencovány.

  sp := &s
  fmt.Println(sp.vek)

Struktury je možné měnit.

  sp.vek = 51
  fmt.Println(sp.vek)
}
$ go run structs.go
{Bob 20}
{Alice 30}
{Fred 0}
&{Ann 40}
Sean
50
51

Další příklad: Metody.