Go podle Příkladů: Switch

Příkazy switch vyjadřují podmínky s mnoha větvemi.

package main
import "fmt"
import "time"
func main() {

Tady je základní switch.

  i := 2
  fmt.Print("Píšu ", i, " jako ")
  switch i {
  case 1:
    fmt.Println("jedna")
  case 2:
    fmt.Println("dvě")
  case 3:
    fmt.Println("tři")
  }

Můžete použít čárku pro oddělení více výrazů ve stejném větvi case. V tomto příkladě používáme také volitelnou case větev default.

  switch time.Now().Weekday() {
  case time.Saturday, time.Sunday:
    fmt.Println("Je víkend")
  default:
    fmt.Println("Je pracovní den")
  }

Příkaz switch bez výrazu je alternativní způsob jak vyjádřit logiku if/else. Také tady ukazujeme jak výrazy case mohou být ne-konstantní.

  t := time.Now()
  switch {
  case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("Je před polednem")
  default:
    fmt.Println("Je po poledni")
  }

Typový příkaz switch porovnává typy místo hodnot. Můžete jej použit pro zjištění typu hodnoty interface. V tomto příkladu, proměnná t bude mít typ podle své odpovídající klauzule

  whatAmI := func(i interface{}) {
    switch t := i.(type) {
    case bool:
      fmt.Println("Jsem boolean")
    case int:
      fmt.Println("Jsem int")
    default:
      fmt.Printf("Neznám typ %T\n", t)
    }
  }
  whatAmI(true)
  whatAmI(1)
  whatAmI("hej")
}
$ go run switch.go 
Píšu 2 jako dvě
Je pracovní den
Je po poledni
Jsem boolean
Jsem int
Neznám typ string

Další příklad: Pole.