Go podle Příkladů: Time

Go nabízí rozsáhlou podporu pro časy a doby trvání; zde jsou nějaké příklady.

package main
import "fmt"
import "time"
func main() {
  p := fmt.Println

Začneme získáním aktuálního času.

  now := time.Now()
  p(now)

Můžeš vytvořit strukturu time poskytnutím roku, měsíce, dne, atd. Časy jsou vždy spojeny s nějakou lokací (Location), např. časovou zónou.

  then := time.Date(
    2009, 11, 17, 20, 34, 58, 651387237, time.UTC)
  p(then)

Je možné získat různé komponenty z hodnoty time očekávaným způsobem.

  p(then.Year())
  p(then.Month())
  p(then.Day())
  p(then.Hour())
  p(then.Minute())
  p(then.Second())
  p(then.Nanosecond())
  p(then.Location())

Také je dostupný den v týdnu Pondělí-Neděle (weekday).

  p(then.Weekday())

Tyto metody spolu porovnávají dva časy, testují jestli se první stal před, po a nebo ve stejný čas jako druhý.

  p(then.Before(now))
  p(then.After(now))
  p(then.Equal(now))

Metody Sub vrací trvání (Duration) reprezentující interval mezi dvěma časy.

  diff := now.Sub(then)
  p(diff)

Můžeme vypočítat délku trvání v různých jednotkách.

  p(diff.Hours())
  p(diff.Minutes())
  p(diff.Seconds())
  p(diff.Nanoseconds())

Můžeš použít Add pro to posun času dopředu o danou dobu, nebo s - pro posun času o danou dobu zpět.

  p(then.Add(diff))
  p(then.Add(-diff))
}
$ go run time.go
2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC
2009-11-17 20:34:58.651387237 +0000 UTC
2009
November
17
20
34
58
651387237
UTC
Tuesday
true
false
false
25891h15m15.142266763s
25891.25420618521
1.5534752523711128e+06
9.320851514226677e+07
93208515142266763
2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC
2006-12-05 01:19:43.509120474 +0000 UTC

Dále se podíváme na příbuznou podobu času vztaženou k epoše v Unixu.

Další příklad: Epocha.