Go podle Příkladů: Timeouty

Timeouty (časová omezení) jsou důležitá pro programy připojující se k externím zdrojům a nebo ty co jakkoliv potřebují omezovat čas provádění. Implementace timeoutů je v Go díky kanálům a selectům elegantní.

package main
import "time"
import "fmt"
func main() {

V našem příkladě předpokládejme že provádímě externí volání které vrací svůj výsledek na kanálu c1 po 2s.

  c1 := make(chan string, 1)
  go func() {
    time.Sleep(2 * time.Second)
    c1 <- "výsledek 1"
  }()

Zde je select implementující timeout. res := <-c1 čeká na výsledek a <-Time.After očekává obdrženou hodnotu po timeoutu 1s. A protože select pokračuje s první přijatou hodnotou která je připravena, vybere si větev timeoutu pokud bude operace trvat více než povolenou 1s.

  select {
  case res := <-c1:
    fmt.Println(res)
  case <-time.After(1 * time.Second):
    fmt.Println("timeout 1")
  }

Pokud dovoleníme delší timeout 3s, potom uspěje příjem z c2 a my vypíšeme výsledek.

  c2 := make(chan string, 1)
  go func() {
    time.Sleep(2 * time.Second)
    c2 <- "výsledek 2"
  }()
  select {
  case res := <-c2:
    fmt.Println(res)
  case <-time.After(3 * time.Second):
    fmt.Println("timeout 2")
  }
}

Spuštění tohoto programu ukazuje že první operace timeoutuje a druhá uspěje.

$ go run timeouts.go 
timeout 1
result 2

Použití vzoru select timeoutu potřebuje poslání výsledků pomocí kanálů. Je to obecně dobrý nápad - další dúležité vlastnosti Go jsou na kanálech a selectu založené. Příště se podíváme na dva takové příklady: časovače a tikače.

Další příklad: Neblokující operace s kanály.