Go podle Příkladů: Třídění

Go balíček sort implementuje třídění pro zabudované a uživatelsky definované typy. Nejdřív se podíváme na třídění zabudovaných typů.

package main
import "fmt"
import "sort"
func main() {

Mmetody balíčku sort jsou specifické pro zabudované typy; zde je příklad pro řetězce. Všimněte si že třídění je na místě (in-place), takže mění předaný výřez a nevrací nový.

  strs := []string{"c", "a", "b"}
  sort.Strings(strs)
  fmt.Println("Retězce:", strs)

Příklad třídění intů.

  ints := []int{7, 2, 4}
  sort.Ints(ints)
  fmt.Println("Inty:  ", ints)

Taky můžeme použít sort pro kontrolu jestli je výřez už v setříděném pořadí.

  s := sort.IntsAreSorted(ints)
  fmt.Println("Setřízený: ", s)
}

Náš program po spuštění vypíše setřízené výřezy řetězců a celých čísel a jako výsledek testu AreSorted true.

$ go run sorting.go
Retězce: [a b c]
Inty:  [2 4 7]
Setřízený: true

Další příklad: Třídění s funkcemi.