Go podle Příkladů: Třídění s funkcemi

Někdz budeme chtít třídit kolekci podle něčeho jiného než je její přirozené řazení. Například, předpokládejme že jsme chtěli setřídit řetězce podle jejich délky a ne abecedně. Zde je příklad volitelných třídění v Go.

package main
import "sort"
import "fmt"

Abychom v Go setřídili podle zvolené funkce, budeme potřebovat odpovídající typ. Vytvořili jsme tady typ byLength který je jenom alias na zabudovaný typ []string.

type byLength []string

Implementujeme interface sort.Interface - Len, Less, a Swap - na našem typu, takže můžeme použít generickou funkci Sort z balíčku sort.LenaSwapbudou obvykle podobné napříč typy aLessbude obsahovat vlastní třídící logiku. V našem případě chceme třídit podle délky řetězce vzestupně, takže zde použijeme len(s[i])alen(s[j])`.

func (s byLength) Len() int {
  return len(s)
}
func (s byLength) Swap(i, j int) {
  s[i], s[j] = s[j], s[i]
}
func (s byLength) Less(i, j int) bool {
  return len(s[i]) < len(s[j])
}

Když máme všechno připravené, nyní můžeme naimplementovat naše volitelné třídění překonvertováním původního výřezu fruits na byLength a poté na výřez s tímto typem použít sort.Sort.

func main() {
  fruits := []string{"peach", "banana", "kiwi"}
  sort.Sort(byLength(fruits))
  fmt.Println(fruits)
}

Spuštění našeho programu ukáže list setříyení podle délky řetězce, tak jak jsme chtěli.

$ go run sorting-by-functions.go 
[kiwi peach banana]

Na tomto principu, vytvořením uživatelského typu, implementováním tří metod Interface na tomto typu a poté zavoláním funkce sort.Sort na kolekci tohoto uživatelského typu, můžeme setřídit výřezy v Go podle libovolných funkcí.

Další příklad: Panika (panic).