Go podle Příkladů: Ukazatelé (pointers)

Go podporuje ukazatele, díky nim je možné předávat si v programu odkazy na hodnoty a záznamy.

package main
import "fmt"

Jak ukazatelé fungují v protikladu k proměnným si ukážeme na příkladu dvou funkcí: nulujhodn a nulujukaz. nulujhodn má parametr int a argument ji tak bude předaný jako hodnota. nulujhodn dostane kopii ival odlišnou od té ve volající funkci

func nulujhodn(ival int) {
  ival = 0
}

Naproti tomu nulujukaz má parametr typu *int, značící že přijímá ukazatel na int. V těle funkce potom kód *iptr dereferencuje ukazatel z jeho adresy v paměti na aktuální hodnotu na této adrese. Přiřazením hodnoty do dereferencovaného ukazatele změní hodnotu na odkazované adrese.

func nulujukaz(iptr *int) {
  *iptr = 0
}
func main() {
  i := 1
  fmt.Println("počáteční:", i)
  nulujhodn(i)
  fmt.Println("nulujhodn:", i)

Zápis &i vrací adresu proměnné i v paměti, např. ukazatel na i.

  nulujukaz(&i)
  fmt.Println("nulujukaz:", i)

Pointers can be printed too.

  fmt.Println("ukazatel:", &i)
}

nulujhodn nemění i ve volající funkci main, ale nulujukaz ano, protože má pro tuto proměnnou referenci na adresu v paměti

$ go run pointers.go
počáteční: 1
nulujhodn: 1
nulujukaz: 0
ukazatel: 0x414020

Další příklad: Struktury (struct).