Go podle Příkladů: Variadické funkce

Variadické funkce mohou být volané s libovolným počtem závěrečných parametrů Například, funkce fmt.Println je běžná variadická funkce.

package main
import "fmt"

Zde je funkce která převezme libovolný počet argumentů typu int.

func sum(cisla ...int) {
  fmt.Print(cisla, " ")
  soucet := 0
  for _, cislo := range cisla {
    soucet += cislo
  }
  fmt.Println(soucet)
}
func main() {

Variadické funkce mohou být volané běžným způsobem s jednotlivými argumenty.

  sum(1, 2)
  sum(1, 2, 3)

Jestli už máte víc parametrů ve výřezu můžete je aplikovat na variadickou funkci s použitím func(slice...).

  cis := []int{1, 2, 3, 4}
  sum(cis...)
}
$ go run variadic-functions.go 
[1 2] 3
[1 2 3] 6
[1 2 3 4] 10

Další klíčovou vlastností funkcí v Go je jejich schopnost vytvářet uzávěry, na které se podíváme příště.

Další příklad: Uzávěry (closure).