Go podle Příkladů: WaitGroup

Další příklad: Rate Limiting.