Go podle Příkladů: Zápis do souborů

Zápis do souborů v Go sleduje podobné vzory jako jsme viděli dříve u čtení.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
)
func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Pro začátek tady je jako vypsat řetězec, nebo prostě bajty) do souboru.

  d1 := []byte("ahoj\ngo\n")
  err := ioutil.WriteFile("/tmp/dat1", d1, 0644)
  check(err)

Tento trochu méně sofistikovaný zápis otevře soubor pro zápis.

  f, err := os.Create("/tmp/dat2")
  check(err)

V Go je idiomatické odložit Close hned po otevření souboru.

  defer f.Close()

Jak byste asi čekali, je možné zapsat s Write výřez bajtů.

  d2 := []byte{110, 196, 155, 106, 97, 107, 195,
    169, 10}
  n2, err := f.Write(d2)
  check(err)
  fmt.Printf("zapsáno %d bajtů\n", n2)

Také existuje WriteString.

  n3, err := f.WriteString("writes\n")
  fmt.Printf("zapsáno %d bajtů\n", n3)

Pro vyprázdnění zápisů na stabilní úložiště zavolej Sync

  f.Sync()

bufio umožňuje bufferované Writery podobné bufferovaným Readerům které jsme viděli dříve.

  w := bufio.NewWriter(f)
  n4, err := w.WriteString("bufferováno\n")
  fmt.Printf("zapsáno %d bajtů\n", n4)

Použijte Flush pro zajištění že všechny bufferované operace byly na vnitřním Writeru provedené.

  w.Flush()
}

Zkus spuštění kódu pro zápis do souboru.

$ go run writing-files.go 
zapsáno 5 bajtů
zapsáno 7 bajtů
zapsáno 13 bajtů

Potom zkontroluj obsah zapsaných souborů.

$ cat /tmp/dat1
ahoj
go
$ cat /tmp/dat2
nějaké
zápisy
bufferovány

Příště se podíváme na některé vlastností I/O které jsme právě viděli u streamů stdin a stdout.

Další příklad: Řádkové filtry.