Go podle Příkladů: Zásobníky pracovních rutin (worker pools)

V tomto příkladu se podíváme jak naimplementovat zásobníky pracovních rutin (worker pools) s pomocí gorutin a kanálů.

package main
import "fmt"
import "time"

Tady je pracovní rutina které spustíme několik instancí soubežně. Tyto rutiny přijmou práce na kanálu jobs a pošlou odpovídající výsledky do results. V každém jobu budeme čekat vteřinu, abychom simulovali náročný úkol.

func worker(id int, jobs <-chan int, results chan<- int) {
  for j := range jobs {
    fmt.Println("worker", id, "nastartoval job", j)
    time.Sleep(time.Second)
    fmt.Println("worker", id, "ukončil job", j)
    results <- j * 2
  }
}
func main() {

Pro náš zásobník rutin jim budeme chtít poslat práci a pak přijmout a poté posbírat jejich výsledky. K tomu si vytvoříme 2 kanály.

  jobs := make(chan int, 100)
  results := make(chan int, 100)

Tohle nastartuje 3 pracovní rutiny, nejdřív zablokované, protože ještě nemají žádnou práci v kanálu jobs.

  for w := 1; w <= 3; w++ {
    go worker(w, jobs, results)
  }

Zde pošleme 5 jobů a potom kanál zavřeme s close pro oznámení že to byla všechna práce kterou máme.

  for j := 1; j <= 5; j++ {
    jobs <- j
  }
  close(jobs)

Na závěr posbíráme všechny výsledky práce. To také zajistí že pracovní gorutiny skončily. Alternativně můžeme také počkat na víc gorutin s použitím Čekání na skupiny s WaitGroup.

  for a := 1; a <= 5; a++ {
    <-results
  }
}

Náš běžící program ukazuje že se provádí 5 úkolů různými pracovními rutinami. Program běžá jenom asi 2 vteřiny ačkoliv pracujeme na celkové práci okolo 5 vteřin, to je proto, že 3 rutiny běží souběžné.

$ time go run worker-pools.go 
worker 3 nastartoval job 1
worker 1 nastartoval job 2
worker 2 nastartoval job 3
worker 1 ukončil job 2
worker 1 nastartoval job 4
worker 3 ukončil job 1
worker 3 nastartoval job 5
worker 2 ukončil job 3
worker 3 ukončil job 5
worker 1 ukončil job 4
real  0m2.358s

Další příklad: Čekání na skupiny s WaitGroup.